Hendrik Stevens

Mijn naam is Hendrik Stevens en ik woon in IJsselmuiden. 

Ik studeer HBO Theologie op Viaa Hogeschool in Zwolle. 

Mijn moedertaal is de Nederlandse Gebarentaal en dat is de taal van mijn hart. Ik heb ontdekt dat het zo nodig is dat de blijde Boodschap van Jezus ook gebracht moet worden in de gebarentaal. Het is nodig dat doven het Evangelie in gebaren kunnen zien en zo mogen aannemen. Dat zij Jezus mogen leren kennen als Heere en Verlosser in de taal van hun hart. Daarom is het belangrijk dat de Bijbel ook vertaald wordt in verschillende gebarentalen. 

Door mijn stage bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat kreeg ik regelmatige contact met Alfred en Hannah. Uiteindelijk werd ik betrokken bij de thuisfrontcommissie. Ik hoop te kunnen helpen met de missie en roeping van Alfred en Hannah om de Bijbel te vertalen in de gebarentalen.