Geef

Hoe kunt u helpen?

Wycliffe veldmedewerkers ontvangen geen salaris en worden financieel ondersteund door een eigen betrokken achterban en thuisfrontcommissie (TFC). Het is belangrijk dat er een stabiele stroom van giften is om het werk door te laten gaan. Een bijdrage per maand of per kwartaal zorgt dat er zo’n stabiele basis komt. Iedere gift is van harte welkom!

205

Totaal aantal donateurs

2755

Verzonden folders

591

Website bezoekers 2020

29

Bedrijven

176

Particulieren

142

Bloglezers

Uw financiële bijdrage bevordert de verspreiding van Gods Woord onder dove mensen.