Geef

UPDATE

“Het benodigde bedrag voor 2019 is behaald. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Door tijd en financiële middelen te combineren, maken we dit project samen mogelijk. Hartelijk dank!

– Thuisfrontcommissie –

Hoe kunt u helpen?

Wycliffe veldmedewerkers ontvangen geen salaris en worden financieel ondersteund door een eigen betrokken achterban en thuisfrontcommissie (TFC). Het is belangrijk dat er een stabiele stroom van giften is om het werk door te laten gaan. Een bijdrage per maand of per kwartaal zorgt dat er zo’n stabiele basis komt. Iedere gift is van harte welkom!

19

Deelnemende bedrijven

1837

Verzonden folders

116

Deelnemende particulieren

135

Donateurs

123

Bloglezers

1860

Website bezoekers 2019

Uw financiële bijdrage bevordert de verspreiding van Gods Woord onder dove mensen.