Is de vertaling in Nederlandse Gebarentaal klaar?

In Nederland werkt de Stichting BijbelNGT samen met Wycliffe Bijbelvertalers Nederland om een Bijbel in de Nederlandse Gebarentaal te realiseren.

Helaas kunnen we niet melden dat deze vertaling klaar is. Er wordt door een team van vertalers gewerkt aan het tot stand komen van deze vertaling.

Dit is echt een tijdrovende klus. De vertalers werken op vrijwillige basis en dit heeft invloed op de voortgang van het project. Het bestuur is op zoek naar fondsen zodat de continuïteit binnen het vertaalproject gewaarborgd kan worden

Het antwoord op bovengestelde vraag is dus ‘nee’.