Dankbaar

Blij en dankbaar zijn we dat u betrokken blijft bij het werk dat wij namens jullie mogen doen. Dank voor de steun die we op allerlei manieren van u mochten ontvangen. Dat wordt echt gewaardeerd!

De afgelopen periode stond vooral in het teken van netwerken en nog eens netwerken; binnen de vertaalwereld met partners (fondsengevers) en kennismaken met nieuwe vertaalteams. We vertellen u graag meer. 

Alfred vertrekt middenin de nacht naar één van de projecten

In januari heb ik, Alfred, een voor mij nieuw vertaalproject in Slowakije bezocht. Dit vertaalteam was al van start gegaan net voordat corona begon. De voormalige vertaalconsulent wilde, gezien zijn leeftijd, het Slowaakse project aan mij overdragen hij gaat inmiddels richting de zeventig. Tijdens mijn bezoek vond de overdracht plaats. Dit was bijzonder voor mij, omdat ik zo de tijd en gelegenheid had om rustig met hem te praten op onze hotelkamer. Hierdoor leerde ik hem niet alleen beter kennen, maar heb ik ook ontzettend veel van hem en zijn jarenlange ervaring op het zendingsveld kunnen leren. Heel waardevol.

Het Slowaakse project is heel anders vergeleken met andere projecten, omdat de vertalers zelf niet gelovig zijn. Zo krijgen we mooie gesprekken over bepaalde sleutelbegrippen die voor gelovigen heel vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld: waarom heb je vergeving van de zonden nodig? Waarom is het verlossend werk van Jezus Christus voor jou persoonlijk nodig? 

In februari heb ik kennis gemaakt met verschillende Dovenpastors uit heel Europa in Estland. Vaak zijn Dovenpastors de sleutel tot het opstarten van een vertaalproject. Door met hen in contact te komen, kan ik uit te leggen waarom kwaliteit in het vertaalwerk zo ontzettend belangrijk is. Of kan ik benadrukken waarom de begeleiding van een vertaalteam door een vertaalconsulent van toegevoegde waarde is voor het proces. Uit de gesprekken met deze pastors maak ik op, dat er honger is naar het Woord van God binnen de Dovengemeenschappen in Europa. Bijvoorbeeld in Georgië probeert een jonge Dovenpastor een gemeente te stichten en dat gaat beslist niet van een leien dakje. Met doorzettingsvermogen en veel gebed is een gemeente gegroeid en nu worden er plannen gemaakt om een eenvoudig gebouw te bouwen. Mooi om te zien dat God overal werkt.

Via Instagram houden we je tijdens werkbezoeken op de hoogte

In maart ben ik naar Roemenië geweest voor een korte training van twee nieuwe leden van het Roemeense vertaalteam. Ze willen graag beginnen met het vertalen van Mattheus en Johannes. De basistraining is nodig, omdat de helft van het team geen ervaring heeft met vertaalwerk. In januari 2023 is het hele Bijbelboek Markus inmiddels afgerond! Wist u dat Roemenië daarmee een van de weinige landen in Europa is waar dit Bijbelboek in gebarentaal is vertaald?! Het was fijn om oude bekenden te ontmoeten in het mooie Transsylvanië.

In april koos ik opnieuw het luchtruim. Ditmaal naar Cyprus voor een conferentie voor Eurazië (Europa, Midden-Oosten en centraal Azië). Daar heb ik goede ontmoetingen gehad met mensen uit ‘gesloten’ landen. Het verspreiden van Evangelie is in dat soort gebieden heel erg moeilijk. Toch is God aan het werk in Midden-Oosten/Centraal Azië, voorzichtig maar gestaag gaat het vertaalwerk door. In cijfers konden we het volgende vaststellen. Er zijn 51 gebarentalen in Europa waarvan er nog in 30 gebarentalen gestart moeten worden met een vertaalproject. In het Midden-Oosten/Centraal Azië zijn er 57 gebarentalen waarvan er in nog 44 gebarentalen gestart moeten worden met een vertaalproject. Genoeg werk dus.

Even meekijken bij de conferentie op Cyprus

In mei heb ik geen reizen gemaakt, maar het werk gaat ook in Nederland door. Dan klap ik mijn laptop open voor de overleggen met diverse vertaalteams. Bijvoorbeeld het Spaanse vertaalteam dat werkt aan het vertalen van het Bijbelboek Openbaring. Een heel interessant en leerzaam proces voor mij om als vertaalconsulent bij betrokken te zijn. Algemeen bekend is dat dit een lastig Bijbelboek betreft. Niet alleen in gesproken of geschreven taal, maar juist in gebarentaal. Bij het vertalen van geschreven tekst (2D) naar gebarentaal (3D) moet er een visualisatie gemaakt worden van dat wat er staat. We hebben bij dit project nog voor de zomervakantie het hele Bijbelboek Openbaring afgerond.

In juni ben ik naar Bulgarije gevlogen voor een training van hun nieuwe vertaalteam bestaande uit vier fulltime dames. Tijdens mijn bezoek heb ik hen het vertaalproces uitgelegd, waardoor de verwachtingen over en weer duidelijker zijn geworden. Daarnaast heb ik de tijd genomen om het softwareprogramma waarmee we werken aan hen uit te leggen. Dit programma is speciaal voor gebarentalen geschreven en erg doof vriendelijk. Het team was ontzettend enthousiast over de tijdwinst die hiermee bereikt kan worden. Ze zijn begonnen met het Bijbelboek Lukas. 

Het was prettig om dit nieuwe team fysiek te ontmoeten, want voorlopig moeten we weer wekelijks overleggen via videobellen. Door fysiek daar te zijn krijg ik een goed beeld van wat er leeft in Bulgarije, wat de omstandigheden daar voor het team zijn en hoe de groepsdynamiek in elkaar steekt. In plaats van in een hotel, verbleef ik die 5 dagen bij een Bulgaars echtpaar thuis. Zo stapte ik echt hun wereld binnen en kon ik direct vragen stellen over het waarom. Bijvoorbeeld, waarom doen jullie zout in je yoghurt? Dat vind ik echt een van de leuke kanten van mijn werk! 

Alfred online aan het werken met het vertaalteam uit Bulgarije

Terwijl Alfred Europa doorkruiste zat ik, Hannah, met mijn neus in de boeken, achter de computer verslagen te schrijven of keihard te blokken voor m’n tentamens. Tot nu toe alle eer aan de Heere voor het nog steeds met goed resultaat mogen afronden van de diverse opdrachten. Dat geeft de student moed! Na een heerlijke vakantie, tijd om te ont-spannen en ont-moeten, komt het tweede studiejaar alweer in zicht. Vanaf september hoop ik de komende twee jaar stage te lopen bij verschillende teams van Doven die zich bezighouden met brengen van de Bijbel aan het hart van Doven. Ik kijk er enorm naar uit om in ‘het veld’ aan de slag te gaan, hoewel de eerste tijd vooral observatie zal zijn. 

Hannah tijdens een opdracht voor haar studie, het geven van een Bijbelstudie voor Nederlandse Doven.

Er is een heleboel gereisd, maar alle reizen waren de moeite waard. Het is zo ontzettend goed om elkaar in de ogen te kunnen kijken, met elkaar te eten en het leven te delen. Wij blijven, zoals u merkt, vanuit Nederland gewoon doorwerken.

Ook uw bijdrage is belangrijk in dit werk. Bidt u voor de vertaalprojecten wereldwijd? Voor de vertalers van de diverse teams? Voor inzicht en creativiteit om tijdens het vertalen de juiste woorden/gebaren te kunnen vinden? En voor ons?

Hartelijke groet van Alfred, Hannah en Jelmer Bout.

Bij een volgende blog direct een melding in je mailbox ontvangen?
Abonneer je op onze blog door hier je e-mailadres achter te laten.