Robert Adelerhof

Mijn naam is Robert Adelerhof.

Ik ben geboren en getogen in Apeldoorn, getrouwd met Miranda en op dit moment wonen wij samen met onze twee kinderen in Ermelo.

Wij zijn als gezin aangesloten bij dezelfde kerkelijke gemeente als Alfred en Hannah. Via onze gemeente waren wij als gezin uiteraard al op de hoogte van de mooie weg die Alfred en Hannah zijn ingeslagen en toen het verzoek vanuit de gemeente kwam of ik mij aan wilde sluiten bij de thuisfrontcommissie heb ik dan ook geen moment getwijfeld.

Alfred en Hannah mogen zich van harte inzetten voor het vertalen van de bijbel in het hart van dove mensen. Het is mooi om, in het vertrouwen op de zegen van de Heere, via de thuisfrontcommissie een bijdrage te kunnen leveren aan het verspreiden van het Bijbelse verhaal onder doven. Aan de ene zijde door te helpen bij de informatievoorziening, maar ook door een ieder te vragen om Alfred en Hannah op te dragen in het gebed.