Doven kunnen toch lezen?!

U bent niet de eerste die zich dit afvraagt. We leggen u graag uit hoe dit in elkaar steekt. Zo hebt u weer wat geleerd!

Dat klopt! De meeste doven kunnen lezen. Ze lezen alleen niet in hun moedertaal. Gebarentaal heeft namelijk geen geschreven variant. Gesproken talen wel. In gebarentalen wordt gebruik gemaakt van de ogen om te ‘horen’ en de handen om te ‘spreken’. Lezen gaat dus wel, maar de geschreven taal is altijd de tweede of soms zelfs de derde taal voor iemand die doof is.


Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir beschaut haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches war bei dem Vater und ist uns erschienen: was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf daß ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsre Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir euch, auf daß eure Freude völlig sei.

1 Johannes 1:1-4


Misschien kunt u bovenstaand gedeelte wel lezen, met uw ogen en uitspreken met uw stem, maar begrijpt u écht wat er staat? Nederlands en Duits zijn nog talen die redelijk dicht bij elkaar liggen, maar wat als het Hongaars of Chinees zou zijn? Stel dat u altijd uit een andere, lastig of zelfs moeilijk te volgen vertaling de Bijbel zou moeten lezen. Hoe zou dat zijn, zou u daar dan veel tijd in willen steken? Hoe komen de woorden en gedachten dan het hart binnen?