Stagereis naar het Midden-Oosten

De afgelopen tijd is er zeker niet stilgezeten. Samen met onze thuisfrontcommissie is er een prachtige folder tot stand gekomen! Heel hartelijk dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt. U kunt een papieren exemplaar opvragen via folder@familiebout.com, maar de folder is ook digitaal beschikbaar.

Folders zijn binnen!!

De thuisfrontcommissie is actief begonnen met het werven van donateurs. Alfred en Hannah krijgen zo de gelegenheid zich helemaal in te zetten voor het vertaalwerk. Uw steun maakt dit werk mogelijk. Via onderstaande knop kunt u digitaal doneren.

Eind maart zijn Alfred en Hannah een week naar een vertaalproject in het Midden-Oosten geweest. Op deze manier kon Alfred een beeld krijgen van wat een vertaalconsulent precies doet. Hannah reisde ook mee, omdat het niet gepast is voor een getrouwde man om met een andere getrouwde vrouw samen te reizen. Dit vond ze helemaal geen probleem, mede door dat Jelmer goed ondergebracht kon worden.

VERTAALPROCES

We leggen u het vertaalproces graag uit. Het vertaalteam is een team van dove mensen uit een land. Deze mensen hebben als hun baan om de Bijbel te vertalen. Ze komen elke werkdag in het vertaalkantoor bij elkaar om de volgende stappen uit te voeren:

 • 1. Het lokale vertaalteam kiest een geschreven vertaling van de Bijbel die ze als leidraad hanteren. Er worden (als dat kan) meerdere vertalingen naast elkaar gelegd ter controle en verduidelijking.
 • 2. De gekozen vertaling wordt gelezen om het te vertalen Bijbelgedeelte voor te bereiden. Samen leest men het gedeelte. Begrijpen we wát er staat? Hebben we extra toelichting nodig?
 • 3. De volgende stap is om samen te gaan nadenken over de vraag ‘hóé kunnen we dit vloeiend en op een natuurlijke manier in de lokale gebarentaal zeggen?’. Samen zoekt het vertaalteam naar de beste optie.
 • 4. De beste optie wordt opgenomen op video. Een lid van het vertaalteam ‘vertelt’ het Bijbelgedeelte in de lokale gebarentaal tegen de camera. Dit is een tijdrovende klus. Het vertaalde stuk moet in één keer opgenomen worden. Is alles genoemd? Is het beeld duidelijk? Zo niet dan nog een keer opnieuw opnemen. Erg veel oefenen en een grote hoeveelheid geduld is hier wel voor nodig.
 • 5. Het vertaalteam stuurt de opname, vaak meerdere hoofdstukken tegelijk, naar de vertaalconsulent die verbonden is aan dit vertaalproject.
 • 6. De vertaalconsulent checkt de opname op onder andere deze punten: * is de vertaling inhoudelijk juist? Niets weggelaten of toegevoegd? * Is de vertaling natuurlijk? Kunnen andere gebarentaalgebruikers deze video volgen?

Van linksboven naar rechtsonder: het vertaalkantoor; 
Alfred tijdens een vergadering; opnames; cultuur snuiven; filmset;
douchen? Eerst het water verwarmen; wc-papier in de prullenbak; 
drinkwater uit de tap; ouderwetse gaskachel

Het vertaalproces van 1 tot en met 6, het eerste stuk, kennen we, maar we zijn nu pas op de helft van het proces..

 • 7. De vertaalconsulent bezoekt het vertaalteam ter plaatste. Dit gebeurt, als het een team in een ander land is, ongeveer twee keer per jaar. De vertaalconsulent is dan ongeveer twee á drie weken bij het project. Hij gaat dan met een vrijwilliger de opnames bekijken. De vrijwilliger vertelt in eigen woorden wat hij gezien heeft. Soms stelt de consulent hier vragen over om te controleren of de inhoud overgekomen is. Waar kwam persoon X vandaan? Hoeveel mensen kwamen er terug?
 • 8. Al deze op- en aanmerkingen neemt de vertaalconsulent mee naar het vertaalteam. Samen met het team bespreekt de consulent welke aanpassingen er gedaan moeten worden, zodat de vertaling beter overkomt of wél op de juiste manier begrepen wordt.
 • 9. Als alle punten besproken zijn, wordt de filmset ingericht. De laatste versie van de vertaling wordt opgenomen met de verbeteringen. Dit is best een lastig en tijdrovend karwei. Bij iedere verspreking, slip of the hand, moet het hele stuk opnieuw worden opgenomen.
 • 10. Het technische team kan het materiaal gaan bewerken en klaar maken voor publicatie.
 • 11. Het publiceren van de vertaling in gebarentaal. Men krijgt de vertaling op DVD of op een USB stick.

Door met een vertaalconsulente mee te reizen en dit project te bezoeken is de rest van het proces, 7 tot 11, ons ook duidelijk geworden. Al met al een heel verhelderende stagereis!