TFC actief

Terwijl Alfred en Hannah in USA bezig zijn met de studie, blijft ook de thuisfront actief.

Deze mensen zitten in de thuisfront en waren vorige week woensdag bij elkaar voor een vergadering. (Corina staat niet op de foto.)

Er zijn mooie acties geweest van het thuisfront. Zo hebben Fenneke en Lucy workshops gegeven tijdens de kinderzendingsdag in Putten. En tijdens de gemeentedag van HHK Putten zijn dozen met eieren en kaarten verkocht. De kinderen mochten grabbelen en zo is er een mooi bedrag opgehaald. Via een actie van de kringloop in Elburg is ook een bedrag binnengekomen.
Zo krijgt het werk van Alfred en Hannah meer bekendheid en ook meer steun.
TFC heeft meer activiteiten in het vooruitzicht. Belangrijk, want steun en bekendheid voor het werk van Alfred en Hannah blijft nodig.

De kinderen uit groep 7/8 krijgen informatie over bijbelvertaalwerk en Gebarentaal.